สมเด็จพระบรมฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต

       สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

 

 

       สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มายังพระบรมมหาราชวัง เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้นเสด็จฯ ไปยังฐานชุกชีขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในพระอุโบสถทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร มอบเจ้าพนักงาน ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ตั้งอยู่ที่ด้านข้าง ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ตั้งอยู่ที่ด้านข้าง ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงใช้ผ้าขาวเช็ดตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงรับมงกุฎประจำฤดูหนาวจากเจ้าพนักงาน ทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ

 

       จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลงจากเกยไปประทับพระเก้าอี้ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชี ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้น ชุบน้ำพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปที่ฐานชุกชีประดิษฐานพระสัมพุทธพรรณีทรงถอดยอดพระรัศมีพระสัมพุทธพรรณี มอบเจ้าพนักงานแล้วทรงรับยอดพระรัศมีประจำฤดูหนาวจากเจ้าพนักงาน ทรงสวมถวายเปลี่ยนใหม่ ทรงพระสุหร่ายเรียบร้อยแล้ว ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานวางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพระสัมพุทธพรรณี ทรงคม

 

       ต่อมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ทรงคม จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ แล้วสรงที่พระเศียร จากนั้นทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่เฝ้าทูลละอองพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้ว ประทับพระเก้าอี้ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนคอบ 3 รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้ว เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าฯ เสร็จแล้วเสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว :  สมเด็จพระบรมฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต

 

Tags: สมเด็จพระบรมฯ เครื่องทรงพระแก้วมรกต เครื่องทรงพระแก้วมรกตฤดูหนาว