รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย

 

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว :  รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย

Tags: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ในหลวง

ข่าวที่เกียวข้อง