คิดถึงพ่อ.. เปิดคลิปย้อนความทรงจำ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

     เปิดคลิปย้อนความทรงจำมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ยาวนานที่สุดยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในสยามประเทศ

 

คิดถึงพ่อ.. เปิดคลิปย้อนความทรงจำ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 

     เนื่องในวันที่ 9  มิถุนายน 2549 ถือเป็นช่วงมหามงคลสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  ณ เวลานั้น ได้มี การจัดงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หรือในชื่อภาษาอังกฤษที่ว่า “The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne” เพื่อฉลองเฉลิมพระเกียรติในการครองสิริราชสมบัติ อันยาวนานที่สุดยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพระราชพงศาวดาร ในสยามประเทศ

     การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ งานพระราชพิธี ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะเป็นฝ่ายอำนวยการ ในการจัดเตรียมการต่างๆ ให้สอดคล้องกับโบราณราชประเพณี ว่าด้วยพระราชพิธี ซึ่งส่วนมากจะเป็นเรื่องพิธีบวงสรวง งานบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน การสถาปนาสมณศักดิ์ และการหล่อพระพุทธรูป เป็นต้น

โดยหมายกำหนดการของ พระราชพิธี และพิธีต่างๆ  มีดังนี้

1. พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีต และ เสด็จออกมหาสมาคม พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2549 เวลา10.00 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

2. งานมหรสพสมโภช วันศุกร์ที่ 9  มิถุนายน พุทธศักราช 2549

3. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ 9  มิถุนายน พุทธศักราช 2549 เวลา 19.19 น. ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง

4. พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สถาปนาสมณศักดิ์พระสังฆาธิการ เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชสิริราชสมบัติ วันเสาร์ที่ 10  มิถุนายน พุทธศักราช 2549   เวลา 16.30 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

5. คณะทูตานุทูต จากประเทศต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2549  เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

6. งานสโมสรสันนิบาต และ งานถวายพระกระยาหารค่ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60  ปี วันพุธที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2549  เวลา 19.30 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

7. พิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย วันศุกร์ที่ 23  มิถุนายน พุทธศักราช 2549  เวลา15.00 น. ณ ถนนราชดำเนิน

8. พระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม

9. จัดทำพัดรอง และพัดสมณศักดิ์ ถวายพระสังฆาธิการ ที่ได้รับการสถาปนา และตั้งสมณศักดิ์

10. จัดทำของที่ระลึก น้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใน งานสโมสรสันนิบาต และ งานถวายพระกระยาหารค่ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

 

04bb3b-01

04bb3d-01

04bb3f-01

04bb40-01

04bb42-01

 

 

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว : 

 

Tags: พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ในหลวง

ข่าวที่เกียวข้อง