ครม. เห็นชอบสร้างรถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง

       ครม. มีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง ช่วงนครปฐม-หัวหิน, หัวหิน-ประจวบฯ, ลพบุรี-ปากน้ำโพ

ครม. เห็นชอบสร้างรถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง
       วันนี้ (1 พ.ย.59) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง ช่วงนครปฐม – หัวหิน, หัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์, ลพบุรี – ปากน้ำโพ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ 29 ก.ค. 2557 เห็นชอบหลักการกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 และเห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟเดิมในช่วงที่มีปัญหาความคับคั่งของการเดินรถเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและขบวนรถไฟท้องถิ่น

       โดยในวันที่ 21 ต.ค. 2557 คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแผนการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ ที่พบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีโครงข่ายรถไฟทางคู่เพียง 251 กิโลเมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.2 ของระยะทางทั้งหมด : กรุงเทพฯ – รังสิต 29.7 กม., ชุมทางบ้านภาชี – มาบกะเบา 44 กม., ชุมทางบางซื่อ – นครปฐม 56.2 กม. และ ชุมทางฉะเชิงเทรา – แหลมฉบัง 78.7 กม.

       ทั้งนี้ รัฐบาลมีแผนพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ ขนาดความกว้าง 1 เมตร (Meter Gauge) 2 ระยะ รวมระยะทางทั้งสิ้น 2,529 กิโลเมตร ดังนี้

1) ระยะเร่งด่วน 7 เส้นทาง ระยะทาง 993 กิโลเมตร ประกอบด้วย

       1.1) ฉะเชิงเทรา – คลอง 19 – แก่งคอย 106 กม.

       1.2) ชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น 185 กม.

       1.3) ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร 167 กม.

       1.4) มาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ 132 กม.

       1.5) ลพบุรี – ปากน้ำโพ 148 กม.

       1.6) นครปฐม – หัวหิน 165 กม.

       1.7) หัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ 90 กม.

2) ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 7 เส้นทาง ระยะทาง 1,536 กิโลเมตร ได้แก่

       2.1) ปากน้ำโพ – เด่นชัย 285 กม.

       2.2) ชุมทางถนนจินะ – อุบลราชธานี 309 กม.

       2.3) ขอนแก่น – หนองคาย 174 กม.

       2.4) ชุมพร – สุราษฎร์ธานี 167 กม.

       2.5) สุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา 339 กม.

       2.6) หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ 45 กม.

       2.7) เด่นชัย – เชียงใหม่ 217 กม.

       คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โดยใช้ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ 2559 – 2563) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ในเส้นทางต่อไปนี้

       1) นครปฐม – หัวหิน ระยะทาง 165 กิโลเมตร 27 สถานี วงเงิน 20,046.41 ล้านบาท โดยจะดำเนินการประกวดราคาให้แล้วเสร็จในเดือนมี.ค. 2560 และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมี.ค. 2563

       2) หัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 90 กิโลเมตร 13 สถานี วงเงิน 10,239.58 ล้านบาท จะวางแผนเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนพ.ค.2560 และเปิดบริการได้ในต้นปี 2563

       โดย ทั้ง 2 โครงการ เป็นการก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มขึ้น 1 ทางระดับดินขนานกับทางรถไฟเดิมเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความจุของทางรถไฟ รองรับปริมาณผู้โดยสารและสินค้าได้มากขึ้น ยกเลิกจุดตัดทางรถไฟที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของชุมชนที่อยู่โดยรอบแนวทางรถไฟและเพื่อให้การเดินรถสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ก่อสร้างรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางรถไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการ ก่อสร้างสถานีรถไฟใหม่และปรับปรุงสถานีรถไฟเดิม และโครงการฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ : ผ่าน Environmental Impact Assessment : EIA )

       3) ลพบุรี – ปากน้ำโพ ระยะทาง 148 กิโลเมตร วงเงิน 24,722.28 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปีงบประมาณ 2559 – 2564) ซึ่งโครงการนี้จำเป็นต้องเวนคืนที่ดินประมาณ 371 ไร่ เพื่อก่อสร้างแนวเส้นทางใหม่เพื่อเลี่ยงเมืองลพบุรีไปทางทิศตะวันตก เนื่องจากแนวเส้นทางเดิมมีผลกระทบต่อโบราณสถานที่สำคัญคือ “พระปรางค์สามยอด” ซึ่งโครงการนี้ได้ผ่าน EIA แล้ว

 

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว : 

 

Tags: ก่อสร้างรถไฟทางคู่ มติครม ครม.มีมมติ