ขั้นตอนการถวายบังคม พระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

      วันนี้ (27 ต.ค.59) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่มีพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวารได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป เวลา 08.00-21.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นช่วงมีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท)

 

ขั้นตอนการถวายบังคม พระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 

       โดยสำนักพระราชวังแจ้งว่า เส้นทางการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ จะให้ขบวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งเดินมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เข้ามาทางประตูวิเศษไชยศรี ผ่านประตูพิมานไชยศรี จากนั้นเลี้ยวขวาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถึงประตูกำแพงแก้วด้านตะวันออกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดแถวเพื่อให้ประชาชนเข้าไปกราบพระบรมศพ

       จากนั้นให้เดินผ่านประตูกำแพงแก้วด้านตะวันออก เพื่อขึ้นสู่พระที่นั่งด้านมุขตะวันออกของพระที่นั่ง ไปถวายบังคมพระบรมศพ โดยเมื่อเข้าสู่ภายในพระที่นั่งฯ ตรงหน้าพระศพให้กราบพระบรมศพหนึ่งครั้งโดยไม่แบมือ จากนั้นให้กราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่ประดิษฐานใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 ครั้ง เสร็จแล้วให้ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางมุขด้านเหนือ เลี้ยวซ้ายออกประตูกำแพงแก้ว ด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้นให้เดินออกจากพระบรมมหาราชวังสู่ถนนมหาราช ทางประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ตามลำดับ

 

ขั้นตอน1.jpg

       ทั้งนี้ การเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำนักพระราชวังได้ขอความร่วมมือกับประชาชนทุกคนด้วยการห้ามบันทึกภาพใดๆ ทั้งสิ้น

        สำหรับการจัดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพ จะใช้ระบบรับบัตรคิว มีจุดพักคอย ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่าจะมีประชาชนสามารถเข้าไปถวายสักการะภายในพระบรมมหาราชวังได้ประมาณ 10,000 คน

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว :  ขั้นตอนการถวายบังคม พระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 

Tags: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมศพ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ข่าวที่เกียวข้อง