วธ. ทำสมุดภาพ ” ประมวลเหตุการณ์ งานพระบรมศพ “

       วันนี้ (27 ต.ค.59) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  ได้แก่ ประมวลเหตุการณ์ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัดและต่างประเทศ

 

วธ. ทำสมุดภาพ ” ประมวลเหตุการณ์ งานพระบรมศพ “

 

      ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้รายงานความคืบหน้าการรวบรวมผลงานด้านวรรณกรรม เพื่อเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ดำเนินการรวบรวมคำแสดงความอาลัยของผู้นำประเทศต่างๆ บุคคลสำคัญ บทเพลง กวีนิพนธ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ รวมทั้งมีการรวบรวมข้อมูลจัดทำคำราชาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพ โดยในส่วนการดำเนินงานจดบันทึกเหตุการณ์เพื่อจัดทำจดหมายเหตุพระราชพิธีพระบรมศพนั้น กรมศิลปากรได้จัดเจ้าหน้าที่ลงบันทึกเหตุการณ์สำคัญ ๆ ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. เป็นต้นไป รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมทั้งได้ร่วมมือกับช่างภาพจิตอาสาจากชมรมต่าง ๆ เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ นำมาจัดทำจดหมายเหตุฯ ต่อไป

      นอกจากนี้กรมศิลปากรได้รายงานการดำเนินงานการจัดสร้างพระเมรุมาศ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ขณะนี้ได้ตรวจสภาพการใช้งานของพระมหาพิชัยราชรถ พระเวชยันตราชรถ ราชรถน้อย 3 พระองค์ และพระยานมาศสามลำคาน 2 พระองค์ รวมทั้งพระที่นั่งราเชนทรยาน และพระวอสีวิกากาญจน์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการในส่วนดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมาก

 

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว :  วธ. ทำสมุดภาพ ” ประมวลเหตุการณ์ งานพระบรมศพ “

 

Tags: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงวัฒนธรรม งานพระบรมศพ

ข่าวที่เกียวข้อง