ฟ้าทอฝัน ภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติ

ภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ฟ้าทอฝัน ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำขึ้น 

 

 

Tags: พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระบรมศพ

ข่าวที่เกียวข้อง