ธานินทร์ กรัยวิเชียร ทำหน้าที่ ประธานองคมนตรี ชั่วคราว

 

                 วิษณุ เผย คณะองคมนตรี เลือก ธานินทร์ กรัยวิเชียร ปฏิบัติหน้าที่ ประธานองคมนตรี ชั่วคราว

 

ธานินทร์ กรัยวิเชียร ทำหน้าที่ ประธานองคมนตรี ชั่วคราว

                 
                 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย กล่าวถึงการเผยแพร่เอกสารแต่งตั้งนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นประธานองคมนตรี ว่า ไม่ทราบเป็นเอกสารจริงหรือไม่ แต่ข้อเท็จจริงพล.อ.เปรม ติณณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 24 และมีการระบุเมื่อประธานองคมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรีได้ แม้จะจะเป็นประธานองคมนตรีอยู่ เพื่อให้แยกการปฏิบัติหน้าที่ รัฐธรรมนูญมาตรา 25 ได้ระบุ ให้คณะองคมนตรี เลือกองคมนตรี มาปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราว

 

 

                 
                 ทั้งนี้ วันที่ 14 ต.ค ที่ผ่านมา คณะองคมนตรีได้มีการประชุม เลือกนายธานินทร์ ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานองคมนตรี และเมื่อถึงเวลาที่พล.อ.เปรม พ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ก็สามารถกลับมาทำหน้าที่ประธานองคมนตรีได้ตามปกติ โดยไม่ต้องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว : 


Tags: พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระบรมศพ ประธานองคมนตรี องคมนตรี ธานินทร์กรัยวิเชียร

ข่าวที่เกียวข้อง