สมเด็จพระบรมฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระบรมศพ

 

            สมเด็จพระบรมฯเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนฯ และพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

 สมเด็จพระบรมฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระบรมศพ

 

04aec604aec204aec3

 

            วันนี้ (20ต.ค.59) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการพระราชพิธีทรง บำเพ็ญพระราชกุศล สัตตมวาร พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

 

 

            สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพ จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่น มหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน สวดถวายพรพระ จบ ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสนะ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบ พระ ๔ รูป สวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา แล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์อีก 89 รูป เท่าพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว : 


Tags: พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระบรมศพ

ข่าวที่เกียวข้อง