หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตลอด 100 วัน

 

หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอด 100 วัน

หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตลอด 100 วัน 04ac87

 

วันนี้ (18ต.ค.59) สำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยกำหนดการประจำวันตลอด 100 วัน หรือตามกำหนดไว้ทุกข์

เริ่มตั้งแต่เวลา

06.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม

07.00 น.พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า

09.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม

11.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมฉันเพล

12.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม

15.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม

18.00 น. ประโคมย่ำยาม

19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

21.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม

Tags: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง ในพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ข่าวที่เกียวข้อง