สำนักพระราชวังประกาศ 28 ต.ค. เปิดให้ถวายสักการะ พระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตฯ

 

สำนักพระราชวัง ออกประกาศ ให้ประชนชน เข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่ 28 ต.ค.

สำนักพระราชวังประกาศ 28 ต.ค. เปิดให้ถวายสักการะ พระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตฯ 04aa31

 

วันนี้(15ต.ค.59)สำนักพระราชวัง ออกประกาศ เรื่องการถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยระบุว่า ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

1. พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

2. พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.

3. พระราชทานพระราชานุญาตให้ภาคต่างๆ ทั้งบุคคล คณะบุคคล ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วัน

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว : 


Tags: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง ในพระบรมโกศ พระบรมศพ

ข่าวที่เกียวข้อง