รู้ยัง! ประเมินราคาที่ดิน ทำเองก็ได้! ไม่ต้องเข้าไปถึงสนง.ที่ดิน

รู้ยัง! ประเมินราคาที่ดิน ทำเองก็ได้! ไม่ต้องเข้าไปถึงสนง.ที่ดิน

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีบริการดี๊ดี ประเมินราคาที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ห้องชุด แบบง่ายๆ หมดยุคฝ่าแดด-ฝ่าฝน หิ้วโฉนด ไปติดต่อราชการให้เสียเวลาแล้ว! แค่ยกหูโทรศัพท์หรือเช็ค ด้วยตนเองง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต เพียงเท่านั้น ก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว

คลิกอ่าน! เพิ่มเติม

shutterstock_136964447
รู้ยัง! เอกสารสำคัญหาย ไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก็ได้ 

li

รู้ยัง! โดนยึดใบขับขี่ ต้องทำแบบนี้ 

 

 

ถือเป็นอีกหนึ่งบริการประชาชนที่สร้างความสะดวกและคล่องตัวเป็นอย่างมาก สำหรับการบริการทางโทรศัพท์และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จาก กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ด้านข้อมูลการ ประเมินราคาที่ดิน รวมถึง โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ห้องชุด อีกด้วยโดยข้อมูลจาก http://www.treasury.go.th/ewt_news.php?nid=64 ระบุว่า…

การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน

1. ทางอินเตอร์เน็ต ในขณะนี้ประชาชนผู้สนใจจะขอทราบราคาประเมินที่ดินในพื้นที่ที่มีราคาประเมินที่ดินรายแปลงแล้วทางอินเตอร์เน็ตได้โดยเข้าเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ www.treasury.go.th การสั่งค้นจะ ต้องมีข้อมูลหมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสำรวจ เลขระวาง ตำบล เขต และจังหวัดของแปลงที่ดินที่ต้องการทราบราคาประเมิน

2. การสอบถามทางโทรศัพท์ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ให้บริการสอบถามราคาประเมินทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2465 ถึง 67 โดยผู้สอบถามจะต้องมีข้อมูลดังนี้

2.1) ประเมินราคาที่ดินรายแปลง จำเป็นต้องใช้ข้อมูล หมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ระวาง ตำบล เขตและจังหวัด

2.2) ประเมินราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จำเป็นต้องใช้ข้อมูล ประเภทสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อาคาร ปีที่ก่อสร้าง จังหวัดที่ตั้งอาคาร


2.3) ประเมินราคาห้องชุด จำเป็นต้องใช้ข้อมูล ชื่ออาคารชุด ชั้นที่ตั้งของห้องชุด ทะเบียนอาคารชุด จังหวัดที่ตั้งอาคารชุด (แต่ถ้าเป็น ห้องชุดใน กทม. ต้องมี ข้อมูล อำเภอ (เขต) และ ตำบล (แขวง) ด้วย)

คลิก! ประเมินราคาที่ดินด้วยตัวเองได้ที่ ระบบเผยแพร่ราคาประเมิน ผ่านเว็บไซต์ http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/

Tags: ประเมินราคาที่ดิน ราคาที่ดิน ราคาประเมิน ประเมินราคาที่ดินออนไลน์