ครม.อนุมัติ พ.ร.บ.ควบคุมขอทาน ต้องขออนุญาตสนง.เขตก่อนแสดง

ครม.อนุมัติ พ.ร.บ.ควบคุมขอทาน ต้องขออนุญาตสนง.เขตก่อนแสดง

วันที่ 20 เม.ย. 2558 ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้พิจารณาเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.การควบคุมการขอทาน โดยจะออกมาตรการควบคุมการขอทาน แบ่งเป็น ขอทานต่างด้าวและขอทานสัญชาติไทย

สำหรับขอทานที่เป็นชาวต่างชาติ มีแนวทางจะดำเนินการส่งกลับประเทศภูมิลำเนา ส่วนขอทานชาวไทยจะจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกอาชีพ หากขอทานผู้นั้นไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จะส่งไปยังสถานสงเคราะห์เพื่อเยียวยาต่อไป และทางรัฐจะมีการกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ใช้กำลังบังคับ ขู่เข็ญ หรือส่งเสริมให้ผู้อื่นเป็นขอทานด้วย

โดย ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีสาระสำคัญ ให้ยกเลิก พ.ร.บ.การควบคุมขอทาน ปี พ.ศ. 2484 และกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมดูแลขอทาน จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยห้ามไม่ให้บุคคลใดทำการขอทาน ซึ่งมีกำหนดลักษณะที่เข้าข่ายการเป็นขอทาน ได้แก่ 1) ขอทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยวาจา แสดงท่าทาง โดยไม่ได้ตอบแทนโดยการใช้แรงงานหรือทรัพย์สินใด ทั้งนี้ ไม่รวมการขอกันทางญาติมิตรหรือการเรี่ยไรภายใต้ขอกฎหมาย 2) แสดงการกระทำเพื่อทำให้คนอื่นสงสารแล้วมอบทรัพย์สินให้ โดยไม่ได้ใช้แรงงานหรือทรัพย์สินใดเป็นการตอบแทน

สำหรับการจัดแสดงในที่สาธารณะ โดยขอรับทรัพย์สินที่ผู้ให้โดยสมัครใจ เช่น นักดนตรีเปิดหมวกที่แสดงในที่สาธารณะนั้นไม่ถือว่าเป็นการขอทาน แต่จะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเขตนั้นๆก่อนทำการจัดแสดง 

 

 


ติดตาม news.truelife.com อีกช่องทางที่

       
undefined undefined
       
FB : TrueLifefan     TW : TrueLifeweb

 

ข้อมูลและภาพประกอบจาก: ประชาชาติธุรกิจ
วันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 22.30 น.

 

Tags: พ.ร.บ.คุมขอทาน ขอทาน มติครม. ควบคุมขอทาน จัดระเบียบขอทาน กระทรวงการพัฒนาสังคม ยงยุทธมัยลาภ

ข่าวที่เกียวข้อง